mobirise.com

Integrale mondzorg

Mondzorg moet deel gaan uitmaken van de multidisciplinaire aanpak in AWBZ-instellingen. Voor de behandeling van een cliënt die slecht eet, wordt nu bijvoorbeeld de logopedist of de diëtist geraadpleegd, maar aan tandarts of mondhygiënist wordt niet gedacht.

Is de mondzorg in AWBZ-instellingen een probleem? Misschien. Maar instrumenten om de mondzorg te verbeteren zijn er nu ook. Vanuit verschillende disciplines is er gewerkt aan instrumenten om de mondzorg in AWBZ instellingen te verbeteren.

Op donderdag 8 november 2007 organiseerden de SIGRA, NVVA en CVZ het congres “Integrale Mondzorg”. Daar presenteerden zij respectievelijk het Handboek Integrale Mondzorg, de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen en de Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg. In workshops kon men nader kennismaken met deze instrumenten en is er ruim aandacht geweest voor de wijze waarop u een bijdrage kunt leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de mondzorg in AWBZ-instellingen.

Het handboek integrale mondzorg is onder andere hier te vinden.

Het congres was vooral gericht op directies en management van AWBZ-instellingen, verpleeghuisartsen, tandartsen, mondzorg coördinatoren, mondhygiënisten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en de betrokken koepel- en beroepsorganisaties.

Staatssecretaris Jet Bussemaker zou (onder voorbehoud) tijdens het congres het Handboek Integrale Mondzorg, de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen en de Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg in ontvangst nemen.

Uit onderzoek van TNO in 2002 en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in 2003 bleek dat het slecht gesteld was met de mondzorg in AWBZ-instellingen. Voor het eerst werd de situatie goed onderbouwd in kaart gebracht. Een groot aantal organisaties heeft zich vervolgens ingezet om de mondzorg gestructureerd te verbeteren.

Het doel van het congres bleek onder andere uit hetgeen Dieni Masman, senior medewerker mondgezondheid ouderen bij het NIGZ stelde: “Mondzorg moet deel gaan uitmaken van de multidisciplinaire aanpak in AWBZ-instellingen. Voor de behandeling van een cliënt die slecht eet, wordt nu bijvoorbeeld de logopedist of de diëtist geraadpleegd, maar aan tandarts of mondhygiënist wordt niet gedacht.” Masman heeft diverse vormen van bijscholing op het terrein van mondzorg ontwikkeld (zie www.nigz.nl) en is betrokken geweest bij de richtlijn Mondzorg, één van de instrumenten die tijdens het congres wordt gepresenteerd en verder wordt uitgediept tijdens workshops.

Instrumenten voor integrale mondzorg

De mondzorg is aan het veranderen. Omdat steeds meer mensen hun eigen tanden houden is er steeds meer zorg en aandacht nodig voor goede mondzorg. De nieuwe insteek vereist scholing van verzorgenden. Daarnaast moet er antwoord komen op een aantal essentiële vragen: Hoe kunnen we verantwoorde mondzorg het beste organiseren? Welke regels gelden daarbij? En hoe moet er worden gedeclareerd? Veelvoorkomende vragen die in de workshops aan de orde zullen komen en waar de nieuw ontwikkelde instrumenten antwoord op geven.

Richtlijn Mondzorg

De NVVA, de beroepsvereniging voor verpleeghuisartsen en sociaal geriaters is verantwoordelijk voor de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. De richtlijn bevat aanbevelingen voor logistiek en inhoudelijk verantwoorde zorg voor elke cliënt. Het is een ondersteuning voor tandartsen, mondhygiënisten, verpleeghuisartsen en vooral voor de verpleging en verzorging.

Declaratiewijzer

De Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg van het CVZ brengt helderheid in de declaratieprocedure. Hoe moet er gedeclareerd worden? Wat is de rol van de betrokken organisaties in dit proces? Het proces is beschreven vanuit verschillende perspectieven: de zorgaanbieder, de instelling als afnemer van de zorg, het zorgkantoor en het Centraal Administratiekantoor (CAK) bijzondere zorgkosten, dat zorgdraagt voor de betaling.